Bài đăng

Khóa đào tạo dành cho doanh nghiệp

Hình ảnh
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN – THƯƠNG LƯỢNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO Khoá học cung cấp cho học viên các kỹ năng đàm phán, các kiến thức liên quan đến các giai đoạn đàm phán, các kỹ năng của nhà đàm phán và các lỗi cần tránh trong đàm phán. Học viên sẽ có cơ hội thấu hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng,  nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế kinh doanh và công việc , nhằm đạt kết quả mong muốn. Khóa học được thiết kế theo tỷ lệ 40% lý thuyết và 60% hoạt động thực hành, nhằm giúp người học vận dụng vào thực tế công việc kinh doanh. Thông qua các phương pháp giảng dạy kỹ năng, giảng viên sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp, nhằm đem lại kết quả đào tạo với chất lượng tốt nhất cho doanh nghiệp.   KHÓA ĐÀO TẠO THÍCH HỢP CHO AI? -        Cán bộ quản lý các phòng ban, bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp. -        Đội ngũ nhân sự thuộc mọi loại hình doanh nghiệp. -        Và mọi người quan tâm đến việc